bokmålsordboka
ta
VERB
Norr. taka
Ta boka
Ta fatt i, på noe (se fatt)
Ta av en vare til noen en kjenner (holde unna, reservere)
Ta av, på seg trøya (kle av, på seg)
Ta til våpen
Ta noe innover seg
Ta noe tungt
Ta til takke med
(måtte) være fornøyd med
Ta til vettet
Besinne seg
Ta igjen
Gjøre motstand
Ta på senga
Komme overraskende på (noen)
Ta på ordet
Gjøre akkurat (og uventet) det en annen sier
Ta en et tak
Refse (noen)
Ta en for seg
Formane (noen)
Overf:
Ta ordet
Ta opp til drøfting
Ta i ed
Ta til nåde
Se ord
Ta til orde, gjenmæle
Ta seg sammen
I faste uttrykk
Ta feil, ta sjanser
Ta tak i noen
Ta grisen i morgen
Ta en angiver (likvidere)
Ta livet av noen
Ta knekken på noen
Ta noen av dage (se dag)
Røre, komme i berøring med
Ta i, på noe
Ta seg på låret, for pannen
Ta forsiktig på noen (behandle)
Ikke ta i et ratt i ferien (komme nær)
Flyet tar bakken, vannet
De tar land lenger mot nord
Ta i
Anstrenge seg, gjøre en innsats
Ta seg
Bli drektig
Ta seg ut
(etter engelsk) drive seg til det ytterste
Om virkningen:
Høvelen tar dårlig
De nye skoene tar over vristen
Sola, vinden tar godt
Røyner på
Oppstigningen tar på kreftene
Sykdommen hadde tatt på henne
Gjør et dårlig inntrykk
Det tar seg dårlig ut
De tok trappa i to sprang
Sjekta tar sjøen best
Et menneske som tar alt med en gang (mestrer, lærer)
Ta med fatning
Reagerte ikke sterkt
Ta det tungt
La (noe) gå innpå seg
Ta ad notam
Merke seg, legge seg på minne
Ta til orientering
Oppfatte, merke seg
Ta lett på
Ikke la ting gå innpå seg, være overflatisk
Ta seg til
Foreta seg
Ta seg av noe
Gjøre, utføre
Ta med seg
Føre (noe) med seg, ha når det gjelder, trengs
Ta seg av noen
Ha omsorg for
Overf:
Ta det med ro, med et smil
Ta noe på den rette måten, ta noe bokstavelig
De tok henne for en annen
I uttrykk som
Strengt tatt, i det hele tatt
Ta noe som, til mønster
Ta tiden til hjelp
Jeg vil ikke ta det ordet i min munn
Ta et bilde
Ta jernpiller, tran
Fortære; nyte
Ta seg en dram, matbit
Skaffe, tilegne seg
Ta hjem varer
Hentet
Sitatet er tatt fra Bjørnson
Faen ta deg!
Ta noen med det gode
Tyvene ble tatt (til fange)
Ta noen på fersk gjerning (se fersk)
Ta laksen i garn
En målmann som tar alle baller
Ta ballen (på hælen, i lufta)
Ta igjen
Nå igjen (noen, et forsprang), løpe forbi
Ta imot
Motta, fange opp
Ta sølvmedalje i roing
Ta knekten med esset
Ta stikk
Ta seg den frihet å gå ut en tur
De tok inn kr 5000 på loppemarkedet (tjente)
Ta høy rente, kr 25 for turen (kreve)
Overf:
Varer
Turen tar en uke
Styrer
Preposisjonen ‘til’ tar genitiv i norrønt
Ta kontroll over, tiltvinge seg, erobre
Ta en by, festning
Ta roret
Ta over styre og stell
Ta kommandoen, makten i landet
Ta med vold
Han tok henne (hadde samleie med)
Ta igjen
Gjøre motstand
Ta seg til rette
Få (for) stor makt, bli for sterk, for mye
Ta rede på
Finne ut (noe)
Ta lommeboka fra en
Ta andres ideer
Nabohuset tar all utsikten, tar sola midt på dagen
Ta luven fra konkurrentene
Ta hevn
Ta igjen en gave
Hvor skal jeg ta penger fra?
Ta noe i arv, i besittelse
Ta form, skade
Ta varsel, mot til seg
Ta lærdom av noe
Ta det en kan få
Motta
Ta imot juling
Ta post i barneskolen
Ta kongsnavn
Ta doktorgraden
Ta følgene
Ta noe på sin kappe
Påta seg, overta
Ta på seg ansvaret, skylden, en oppgave
Innta
Ta plass
Hva for lue skulle han ta?
Ta parti for noen
Ta noen til hustru, konge, soldat
Ta en i tjeneste hos seg
Han tok henne for pengenes skyld
Om ektefelle el kjæreste:
Fra barnelek
Hver tar sin, så tar jeg min
Godtar som betalingsmiddel
Du tar vel en sjekk?
Anta
Ta som vitne
Ta til skogs, til venstre
Ta veien over heia
Sammen med et annet verb el for eksempel et verbalsubstantiv: begynne
Ta til å regne
Ta til med hogsten
Ta fyr
Jeg tar og går ut
Gjøre en bevegelse, utføre en arbeidsoperasjon
Ta til lua
Ta seg en tur (røre på seg)
Ta telefonen (svare)
Ta temperaturen, mål (måle)
Ta inn kjolen i livet
Ta toget (reise med)
Ta fram glassene
Ta seg vann over hodet
Ta på seg noe en ikke greier
Ta blindtarmen
Ta vekk noe
Fikk ikke arbeide med den lenger
Han ble tatt av saken
Skjermer for
Skogen tar av for vinden
Avtar, spakner
Vinden tar av
Bli slankere
Ta av 3 kg
(etter eng) letter
Flyet tar av
Overf:
Begynte å stige for alvor, nådde de store høyder
Det var i fjor at salget virkelig tok av
Føre
Ta skipet inn fjorden
Ta los om bord
Overf:
ta
SYMBOL
Kjemisk symbol for tantal
tabbe
SUBSTANTIV
Fra svensk kanskje av, fransk table rase ‘rent bord’, et kortspill
Feil som følge av dumhet eller tankeløshet, bommert, flause
Ta tabbe på
Gjøre ende på (noe)
tabbeforsikring
SUBSTANTIV
Forsikring som dekker tabber
nynorskordboka
ta, take
VERB
Norrønt taka
Gripe (etter), fate, halde
Ta boka
Ta fatt i, på noko
Ta av ei vare til nokon (halde av, reservere)
Ta av, på (seg) trøya
Ta av i kortspel
Ta til våpen
Ta ordet
Live, gje livd
Ta av for vinden
Ta opp ei sak (til drøfting)
Ta i eid
Ta til nåde
Ta til orde
Ta til vitet
Ta seg saman
Ta feil
Ta sjansen
Ta tak i nokon
Greip han
Sinnet tok han
Ta ei avgjerd
Ta for seg
Snakke alvorleg med (nokon)
Ta seg for
Gripe etter noko å halde seg i
Ta seg til
(byrje å) gjere (noko) (som fast verksemd)
Ta til takke med
Måtte vere nøgd med
Ta på ordet
(uventa) gjere det (nokon) seier, slå til på tilbod
Ta på senga
Overraske (nokon)
Ta eit tak
Refse (nokon)
Ta att
òg: gjere motstand
Røre, kome nær, nå; kjennast, merkast, ha verknad (på), røyne (på)
Ta i, på noko
Ta seg på kneet, for panna
Det gjer vondt å ta på der eg slo meg
For varmt å ta i, på
Ta varsamt på nokon
Ikkje ta i ei bok (ikkje lese ei (einaste) bok)
Flyet tek bakken (flyet landar)
Dei tok land lengst mot nord (nådde)
Bordet tok i veggen
Høvelen tek dårleg (når dårleg ned i treet)
Dei nye skoa tek over rista (klemmer)
Sola, vinden tek godt
Arbeidet tek på (kreftene) (røyner på)
Sjukdomen tok på han
Det tek i knea
Ta att
Nå att
Ta i
Gjere ein ekstra innsats
Ta seg ut
(etter eng.) drive seg til det ytste
Kalle til seg, velje; hente; fange, få makt over, greie, vinne, erobre; krevje; bruke; nyte
Ta nokon i lære
Ta til ektefelle
Ta til seg to foreldrelause
Ta for pengane si skuld (gifte seg med)
Ta fisk på snøre
Ta opp poteter
Ta heim varer
Ta pengar ut or banken
Sitatet er teke frå Snorre
Faen ta (deg)!
Ta tjuven
Ta til fange
Ta ballen
Pus ta han!
Ta imot ballen, gjestene, helsinga
Ta gull(medalje)
Ta stikk
Ta roret
Ta over styret
Ta makta
Ta nokon med det gode
Dei tok inn mykje i inngangspengar
Ta høg rente
Ta 50 kr for turen
Nokre verb tek dativ på tysk
Ta trappa i eitt byks
Ta ei festning
Ta noko med vald
Ta seg til rette
Ta lommeboka frå nokon
Nabohuset tek (bort) sola
Ta luven frå (sjå luv)
Ta hemn
Ta att ei gåve
Kvar skal ho ta pengar frå?
Ta noko i arv, bruk
Ta form (få, oppnå)
Ta seg i vare
Ta varsel
Ta mot til seg
Ta lærdom av noko
Ta post i barneskulen
Båten tek sjøen lett
Ta doktorgrad
Ta kongsnamn
Ta på si kappe (sjå kappe)
Ta ansvaret, skulda for noko
Ta vågnaden med noko
Ta plass
Ta den grå dressen
Ta tida til hjelp
Ta eit bilete, ei avskrift
Ta seg til noko (gjere)
Ta ein operasjon (bli operert)
Ta kjolen inn i livet
Ta temperaturen, mål (lese av)
Ta tran
Ta seg ein matbit
Ta toget
I idrett:
Ta ut (av) laget
Ha eller tvinge seg til samlege med
Han tok henne fleire gonger
Ta med seg
Føre med seg, røyne og minnast
Straffe, banke opp; drepe, likvidere; slakte
Eg skal ta deg kraftig
Den store ville ta den vesle
Bjørnen tek lam
Ta ein angjevar
Ta grisen i morgon
Ta knekken på
Spannet tek to liter
Det tok lang tid
skjøne, skjønne, lære; halde (for), rekne (for); bli påverka av
Ho tok forklaringa raskt
Ho tok det bra, med fatning
Ta det tungt, lett
Ta noko på alvor
Ta seg noko ad notam
Ta noko bokstavleg
Dei tok han for ein annan
Kva tek du meg for?
Ta koking
Ta eld (fate eld)
Ta tukt
Ta skade
Ta ende
Refleksivt:
Hoppa tok seg
Ta lett på
Ikkje la gå inn på seg
Ta etter
Herme etter
Etterlikne, kopiere
Ta kalv
Bli drektig
Ta seg