Personvernerklæring

Innledende bestemmelser

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 2. Mai 2021 og gjelder for Wordify.no.

Personopplysninger som lagres

Wordify lagrer ingen personlige opplysninger om sine brukere.

Informasjonskapsler (cookies)

Wordify bruker ikke informasjonskapsler.

Innsamling av data

Wordify bruker GDPR-vennlige "Plausible Analytics" for å samle inn anonym statistikk om besøkende på Wordify.

Ved å bruke "Plausible Analytics" utføres all måling av nettstedet helt anonymt. Det blir ikke brukt informasjonskapsler og ingen personlige data blir samlet inn.

Wordify drifter "Plausible Analytics" på sin egen server. Dermed blir selv ikke de anonyme dataene lagret på servere utenfor vår kontroll. Les mer om Plausible Analytics her.

"Plausible Analytics" har åpen kildekode som er tilgjengelig på Github.

Informasjon som lagres lokalt

Når du endrer tema (natt/dag), så blir innstillingene lagret lokalt i din nettleser via 'Local Storage'. Dette sørger for at innstillingene du har satt blir gjeldene til neste gang du besøker Wordify.

Tekstoversetteren vår benytter også 'Local Storage' for å midlertidig huske den siste teksten du har oversatt.

Informasjonen som Wordify lagrer i 'Local Storage' blir kun bearbeidet lokalt i din nettleser.

Kontakt

Har du spørsmål rundt vår behandling av brukerdata? Ta kontakt.