bokmålsordboka
-er
SUBSTANTIV
Norr. -ari; opprinnelig av lat. -arius
Etterledd brukt til å lage subst som betegner yrke eller utøver; i ord som dommer, fisker, leder, mekaniker og sanger
Etterledd brukt til å lage subst som betegner ting, redskap eller apparat; i ord som holder, spreder og viser
Etterledd brukt til å lage subst som er innbyggernavn; i ord som atener, athener, europeer og kelter
Etterledd som lager subst av tallord; i ord som ener, tier og tolver
-eri
SUBSTANTIV
Fra lavtysk -erie, opprinnelig sammensmelting av gresk -ia og latin -arius; jamfør -er
Etterledd som lager substantiv av verb; i ord som fiskeri og frieri
Etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i nedsettende betegnelser for virksomhet; i ord som føleri, pedanteri, sløseri og tyveri
Etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i betegnelser for (stedet for) en virksomhet; i ord som bakeri, garveri og meieri
-ert
SUBSTANTIV
Fra lavtysk
Brukt i enkelte lånord til å lage substantiv av verb, adjektiv eller andre substantiv; i ord som bommert, dukkert og kikkert
-ere
VERB
Jamfør norrønt -era, lavtysk -eren, tysk -ieren, fransk -er og latin -are, -ere
Etterledd i infinitiv av verb med fransk, latinsk eller germansk opprinnelse; i ord som eksaminere, kollidere og vurdere
nynorskordboka
-eri
SUBSTANTIV
Frå lågtysk -erie, opphavleg samansmelting av gresk -ia og latin -arius; jamfør -ar
suffiks som lagar substantiv av verb; i ord som fiskeri og frieri
suffiks som lagar substantiv av verb og substantiv, i nedsetjande nemningar for verksemd; i ord som griseri, pedanteri, sløseri og tjuveri
suffiks som lagar substantiv av verb og substantiv, i nemningar for (staden for) ei verksemd; i ord som bakeri, garveri og høvleri
-ert
SUBSTANTIV
Frå lågtysk
suffiks brukt i enkelte lånord til å lage substantiv av verb, adjektiv eller andre substantiv; i ord som dukkert, prylert og sprettert
-ere
VERB
Jamfør norrønt -era, lågtysk -eren, tysk -ieren, fransk -er og latin -are, -ere
Etterledd i infinitiv av opphavleg franske, latinske eller germanske verb; i ord som dividere, studere og vurdere