bokmålsordboka
fiskeri
SUBSTANTIV
Fiske i stor stil, særlig som næringsvei
Norges fiskerier
fiskeriavtale
SUBSTANTIV
Avtale mellom flere land om regulering av fisket
fiskeridepartement
SUBSTANTIV
departement med ansvar for fiskerier og havbruk
Fagfolk fra de to landenes fiskeridepartementer
De ansatte i Fiskeridepartementet
fiskerigrense
SUBSTANTIV
Grense som utlendinger ikke får fiske innenfor
nynorskordboka
fiskeri
SUBSTANTIV
Fangst etter fisk, særleg som næringsveg
Drive med fiskeri
fiskeriavtale
SUBSTANTIV
Avtale mellom fleire land om regulering av fisket
fiskeridepartement
SUBSTANTIV
departement med ansvar for fiskeri og havbruk
Det kanadiske fiskeridepartementet
Vere tilsett i Fiskeridepartementet
fiskerigrense
SUBSTANTIV
Grense som utlendingar ikkje får fiske innanfor