bokmålsordboka
fiskeri SUBSTANTIV
Fiske i stor stil, særlig som næringsvei
Norges fiskerier
fiskeriavtale SUBSTANTIV
Avtale mellom flere land om regulering av fisket
fiskeridepartement SUBSTANTIV
departement med ansvar for fiskerier og havbruk
Fagfolk fra de to landenes fiskeridepartementer
De ansatte i Fiskeridepartementet