bokmålsordboka
kollidere
VERB
Fra latin
Støte sammen
Bilene kolliderte i en sving
Kollidere med toget
I overført betydning: komme i strid eller konflikt
I denne saken kolliderer flere motstridende interesser
I overført betydning: finne sted samtidig med; falle sammen med
Stevnet kolliderer med et annet arrangement
nynorskordboka
kollidere
VERB
Frå latin
Støyte i hop
Bilane kolliderte
Kollidere med bussen
I overført tyding: kome i strid eller konflikt
Dei ulike politiske kulturane kolliderer
I overført tyding: finne stad samtidig med; falle saman med
årsmøtet kolliderte med ei anna tilskiping