bokmålsordboka
kollidere VERB Fra latin
Støte sammen
Bilene kolliderte i en sving
Falle sammen
Stevnet kolliderer med et annet arrangement
Komme i strid, konflikt
I denne saken kolliderer flere motstridende interesser