bokmålsordboka
lei, led SUBSTANTIV Samme opphav som lei
Farvei langs kysten
Gå leia
Kjenne (skips)leia
lede SUBSTANTIV Dansk, norrønt leiða femininum, av leiðr ‘lei’
Dyp ulystfølelse
Livslede
Føle lede ved noe
lede VERB Norrønt leiða
Lede samtalen inn på et nytt emne
Lede hunden i bånd
Gi en viss retning
Lede kloakken ut i sjøen
Som adjektiv i presens partisipp:
Et ledende spørsmål
Føre videre, forplante
Vann leder elektrisitet
Styre, stå i spissen for, ha autoritet
La seg lede av en person
Lede møtet
Lede en bedrift
Som adjektiv i presens partisipp:
Innta en ledende stilling
Ligge best an i konkurranse, ha forsprang
Lede fra start til mål
Den norske skøyteløperen ledet med en langside