bokmålsordboka
garveri SUBSTANTIV
Verksted for garving