bokmålsordboka
tier
SUBSTANTIV
Noe(n) som har (start)nummer ti
Ta tieren (buss eller trikk nummer ti)
Tieren deres er farlig foran mål (spiller nummer ti)
Deltaker som blir nummer ti
Spillkort eller lignende med verdien ti
Tieren i spar
Resultat som gir ti poeng
Tippekupong med ti rette
Han fikk en tier i forrige spilleomgang
Skyte tre strake tiere
Kan du låne meg en tier?
Siffer som står til venstre for eneren i flersifrete tall
Enere, tiere og hundrere
ti
SUBSTANTIV
Jamfør do
Den sjuende tonen i durskalaen (innført som erstatning for si for at alle tonenavnene skal begynne på forskjellig lyd (bokstav))
tie
VERB
Norrønt þegja
Bli taus, slutte å snakke
Ti stille!
Pressen kan ikke tie i en slik sak (unnlate å ta opp, unnlate å protestere mot)
Holde tett, holde på en hemmelighet
Hun tier med det hun vet
I uttrykk
Tie i hjel
Bevisst la være å nevne noe som det ellers ville vært naturlig å snakke eller skrive om; kvele, kue ved å ikke omtale (noe, noen)
nynorskordboka
teie, tægje
SUBSTANTIV
Av tåg
Fletta korg (av tæger)
Handleveske fletta av tæger, skinnremser o a
teie
VERB
Norrønt þegja
Bli tagal; slutte å snakke eller gje lyd frå seg
Dei tagde brått, ei stund
Tei still!
Hunden, fela tagde
Refleksivt:
Teie seg
Teie dykk no!
Vere tagal; la vere å snakke (om) eller gje lyd frå seg; ikkje tale eller uttale seg (om)
Teie om uretten
Den som teier, han samtykkjer
Teie i hel
Kjøve, kue (nokon) med medvite ikkje å nemne noko(n)
Vere fåmælt, ordknapp
Halde tett, halde på ein løyndom, løyne
Teie med det ein veit
Teie om noko
teie,
VERB
Jamfør islandsk tæja; same opphav som teie; truleg eigenleg ‘rive, slite’, samanheng med tong
Løyse opp, skilje (noko samanfløkt); trevle, rive (opp)
Tæ ull
Tæ hamp
Tæ filler
Tæ opp bitane
Greie (ut), forklare
Tæ ut alt saman
Leite nøye