bokmålsordboka
si
SUBSTANTIV
Samme opprinnelse som side
si
SUBSTANTIV
Italiensk; se do
Durskalaens sjuende tone, ti
si
VERB
Norrønt segja
Om jeg så må si (om jeg kan uttrykke meg slik)
Han kan virkelig få sagt det (finne det rette uttrykket)
Si ja, nei (være enig, uenig)
Si takk, god natt
Sa du noe?
Jeg sier ikke mer (betydningen av det jeg alt har sagt, er klar)
Du sier noe (du er inne på noe)
For å si det med Ibsen (for å sitere Ibsen)
Som ordtaket sier
Så å si
Nesten, praktisk talt
Kort sagt
Med få ord, i sammendrag
Lettere sagt enn gjort
Vanskeligere å utføre enn det ser ut til
Gi lyd
Pang! sa det
Kua sier mø
Prisen er, sier og skriver, 10 kr
Prisen må sies å være lav
Jeg kan ikke si jeg liker dette
Det er ikke sagt (det er ikke sikkert)
Det sier seg selv (det er innlysende)
Si noe om noe (kritisere)
Si noen imot
Ja, det kan du si eller du kan så si (det har du rett i)
Si seg enig med en
Som sagt, så gjort
Hva vil folk si om det
Hva sier du til det?
Forfatteren sier i boka si at…
Si det en mener
Vel, da sier vi det slik
Vi sier 150 kr for arbeidet
Ha noe å si på
Utsette på, kritisere (noe)
Si opp
Avskjedige en arbeidstaker
Si opp
Avbestille (abonnement)
Hunden sier fra når den vil ha mat
Si fra, si til når jeg skal komme
Si det med blomster
Den formen for kunst sier meg ingenting (gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg)
Jeg skal si han kom fort (han kom virkelig fort)
Ikke si det til noen
Si meg, hva synes du?
Folk sier han drikker
I passiv:
Hun sies å være uvanlig dyktig
Det sies at de skal skilles
Det gikk som han sa
Gjør som jeg sier!
Det vil si (det betyr)
Vil det si at du er uenig?
Hva skal dette si?
Ha noe å si
Ha betydning, innflytelse
si
FORKORTING
Forkorting for Système International d’Unités Det internasjonale enhetssystem; jamfør SI-system
nynorskordboka
si
SUBSTANTIV
Same opphav som side
I uttrykk
På si
Utanom, i tillegg
si
SUBSTANTIV
Same opphav som førsteleddet i norrønt sí-þráðr ‘drev’
Trevlar, trådar av tauverk nytta til drev
Laus tråd av kuhår (og ull) nytta til drev
si
SUBSTANTIV
Italiensk; sjå do
I musikk: ti
si
SYMBOL
Forkorting for fransk Système International d’Unités