bokmålsordboka
ti
SUBSTANTIV
Jamfør do
Den sjuende tonen i durskalaen (innført som erstatning for si for at alle tonenavnene skal begynne på forskjellig lyd (bokstav))
ti
ADVERB
Norrønt (fyrir) því (at), dativ entall av pronomen þat ‘det’
Foreldet
Av den grunn
Ti kjennes for rett
Som konjunksjon: for, av den grunn
ti
DETERMATIV
Norrønt tíu
Grunntallet 10
De ti bud
Det går bra i ni av ti tilfeller (så godt som alltid)
ti
SYMBOL
I kjemi: for titan; jamfør titan
nynorskordboka
ti
SUBSTANTIV
Italiensk; sjå do
Sjuande tone i durskalaen (i staden for si, fordi alle tonenamna i rekkja skal ta til med ulik bokstav)
ti
SYMBOL
I kjemi: for titan; jamfør titan
ti
DETERMATIV
Norrønt tíu
Grunntalet 10
Ti kilo, år
Klokka er ti (minutt) på ti
Betre med ein fugl i handa enn ti på taket
Dei ti bodorda
Ti tusen
tidel, tiandedel
SUBSTANTIV
Kvar av ti like delar
Den tek berre ein tidel av plassen