bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Trolig av l.ty. don ‘gjøre’
Gå på do
SUBSTANTIV
Fra italiensk på 1600-tallet brukt i stedet for ut (første tonen i en skala på seks toner med navn etter førstestavingene i en latinsk hymne brukt i sangøvelser) av velklangshensyn
Første tone i durskalaen
Do re mi …
SUBSTANTIV
Norrønt doppa ‘metallknapp’, av lavtysk doppe ‘rundt skall, knapp’
Pynt til å henge i eller på øreflippen
nynorskordboka
do
SUBSTANTIV
Truleg av l.ty. don ‘gjere’
Gå på do
do
SUBSTANTIV
Frå italiensk på 1600-talet brukt i staden for ut (første tonen i ein skala på seks tonar med namn etter førstestavingane i ei latinsk hymne nytta i songøvingar) av velklangsomsyn
Første tone i durskalaen
Do re mi …
dobb, dobbe
SUBSTANTIV
Norrønt doppa ‘metallknapp’, av lågtysk doppe ‘rundt skal, knopp, knapp’
Pynt til å hengje i eller på øyreflippen