bokmålsordboka
suffiks
SUBSTANTIV
Fra latin av suffigere ‘feste noe nedenfor eller bak’
Ledd, språkelement som henges etter en ordstamme, særlig om avledningsendelse
‘-dom’, ‘-else’, ‘-het’, ‘-lig’ er vanlige suffikser i norsk
nynorskordboka
suffiks
SUBSTANTIV
Frå latin perfektum partisipp av suffigere ‘feste noko nedanfor eller bak’
I språkvitskap: ledd, språkelement som kan hengjast eller er hengt etter ei ordstamme; etterfeste
Vanlege avleiingssuffiks i norsk er «-dom», «-leik», «-leg» og «-skap»