bokmålsordboka
holder
SUBSTANTIV
Innretning som tjener til å holde noe på plass
I sammensetninger:
Brystholder, serviettholder
I sammensetninger om person:
Bokholder, foredragsholder, rekordholder
holde
VERB
Norrønt halda
Ha tak eller grep om
Holde seg (fast) i noe
Hold fast!
Hold i denne planken for meg
Holde barnet i armene
Holde en i hånden
I overført betydning:
Holde seg til sannheten
Være tilhenger av, ønske at Brann skal vinne
Holde med Brann
Holde fast ved
Være tro mot
Holde sammen
Støtte og hjelpe hverandre
Holde seg til
Foretrekke, lite på
Holde med
Være tilhenger av, være enig med
Hindre noen i å bevege seg fritt
Svære bolter holder lukene på plass
Holde fingrene fra fatet
Holde munn
Holde gråten tilbake
Holde pusten
Bli holdt utenfor noe (stengt ute fra)
Holde seg borte fra alkohol
Holde en unna det dårlige miljøet
Holde noe innenfor rimelige grenser
Holde en fra livet
Holde troppene samlet
Holde barna inne på grunn av forkjølelse
Holde en fra noe
Holde en i age, i sjakk
Holde en tilbake
Holde en fast
Tre politifolk holdt arrestanten
Holde hesten
Få dem til å bli
Holde på arbeidsfolkene sine
Hindret meg i å legge meg
Han holdt meg oppe til langt på natt
Holde noe for seg selv
Ikke gi fra seg
Holde tilbake opplysninger, utbetalinger
Bremse, stagge
Holde igjen (på farten)
Tre bjelker holder taket
Holde seg
Beherske seg, legge bånd på seg
Holde på
Ikke ville gi slipp på, legge vekt på
Holde nede
Kue
Løfte, rekke, la innta en bestemt stilling
Holde en oppe
Holde seg flytende
Holde seg for ørene
Holde tunga rett i munnen
Holde hendene på ryggen
Holde brevet opp mot lyset
Holde fanen høyt
Holde fram hatten
I overført betydning:
Holde humøret, stemningen oppe
Ha, nå opp i
Holde mål (se mål)
Konjakken holder 40 % (alkohol)
Vannet holder 19 °C
Holde stillingen
Fienden greide å holde byen
Bevare i samme tilstand, stilling
Holde seg i form
Holde seg på beina
Holde liv i en
Holde varmen, balansen, stilen
Være uforandret
Holde døra åpen
Holde noe i gang, i drift, ved like
Melka holder seg dårlig i varmen
De gode tidene holdt seg
Holde unna for
Greie å beholde en ledelse
Holde seg godt
Se ungdommelig, gammel ut
Være på et bestemt sted
Holde seg frampå
Holde seg i bakgrunnen
Holde seg hjemme
Holde til i Paris
Vedbli å ha samme plass, bevegelse, retning eller lignende
Holde følge med en
Holde tritt med en
Holde retningen
Holde senga
Rette seg etter
Holde fartsgrensen
Holde (seg til) loven
Stå ved
Holde det en lover
Holde (sitt) ord
Gå, styre i den eller den retning
Holde til høyre for den høyeste toppen
Holde langs land
Sikte med skytevåpen
Han holdt rett i brystet på elgen og brente løs
Holde fram
Fortsette
Tåle (påkjenning)
Det holdt på å gå galt (var på nippet til)
Budsjettet holder ikke (er for lite, kommer til å overskrides)
(ikke være til å) holde ut (orke, greie)
Isen holdt ikke
Det var rart at redskapen holdt
Kjøre det remmer og tøy kan holde
Holde ut
Ikke gi seg, ikke gi tapt
Holde hardt
I overført betydning: være vanskelig, lykkes bare så vidt
Holde for
Ta støyten
Vogna holdt utenfor porten
Holde an
Stoppe
Holde inne
Stanse (talestrømmen), tie
Holde opp
Slutte
Ha i tjeneste, til rådighet
Holde hest, bil
Holde hushjelp
Være abonnent på
Holde seg (selv) med tørrmat
Holde en avis
Holde på skole
Koste skolegang på
Holde med kosten
Sørge for at en har kosten
Holde oppsyn, øye med noe(n)
Holde vakt, utkikk
Holde foredrag, andakt, basar, møte, konsert
Sørge for å gjennomføre
Skjelne fra hverandre
Holde (ut) fra hverandre
Holde rede på noe
Holde fred
Holde orden
Drive, la foregå, iverksette
Holde på med noe
Holde åpent hus på 50-årsdagen
Holde selskap, bryllup
Holde utsalg
Holde skole
Holde ap med en
Holde leven
La framtre, være preget av
Rommene var holdt i rødt og blått
Holde seg inne med
Sørge for å være godvenner med
Anse, regne for
Det holder jeg for lite trolig
Holde en for narr
Jeg holder deg for å være en dyktig kar
Holde seg for god til noe
Holde av
Være glad i, sette pris på
Mindretallet holdt på alternativ 2 (foretrakk)
Holde på feil hest
nynorskordboka
haldar
SUBSTANTIV
Person som held (noko); ofte som sisteledd i samansetningar
Bokhaldar
Foredragshaldar
Vertshushaldar
Ting eller greie til å halde noko fast, på plass
Setje pæra inn i haldaren
Bretthaldar
Brysthaldar
Hoftehaldar