bokmålsordboka
sanger SUBSTANTIV
En som dyrker sang (som kunst og yrke); en som er flink til å synge
Være en god, dårlig sanger
Operasanger, en berømt sanger
Måltrosten er en flink sanger
Liten spurvefugl av familien Sylviidae
sangerinne SUBSTANTIV
Kvinnelig sanger
sang SUBSTANTIV Norrønt sǫngr
Det å synge
Være glad i sang og musikk
Undervise i sang
Flerstemt sang
Måltrostens sang
(enkelt) dikt, vers som det hører melodi til
Stemme i en munter sang
Kunne mange sanger
Skrive en sang
Salmer og sanger vi gjerne hører
Avdeling i et dikterverk
Arnljot Gelline. Første sang
Iliaden består av 24 sanger