bokmålsordboka
mekaniker SUBSTANTIV Av mekanikk
Fagutdannet person som passer og reparerer maskiner, instrumenter og lignende (på et mekanisk verksted)
Bilmekaniker, finmekaniker, flymekaniker