bokmålsordboka
mekaniker
SUBSTANTIV
Fagutdannet person som passer og reparerer maskiner, instrumenter og lignende (på et mekanisk verksted)
Bilmekaniker, finmekaniker, flymekaniker
nynorskordboka
mekanikar
SUBSTANTIV
Fagutdanna person som (lagar,) passar og reparerer maskinar, instrument og liknande (i ein mekanisk verkstad)
Bilmekanikar
Finmekanikar
Flymekanikar