bokmålsordboka
-ar ADJEKTIV Av latin -ar- ‘som gjelder’
Etterledd brukt til å lage adjektiv av substantiv, for det meste importord; i ord som cellular og sellular
-ark SUBSTANTIV Av gresk arkhos ‘leder’, av arkhein ‘herske’; jamfør -arki
suffiks i ord for hersker; i ord som monark og patriark
-arki SUBSTANTIV Av gresk -arkhia, av arkhein ‘styre’
suffiks som lager ord for maktforhold eller styreform; i ord som anarki og monarki