bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av gresk anarkhos ‘uten leder, fører’
Samfunnstilstand med en sterkt svekket eller manglende statsmakt eller annen overordnet myndighet
Utløse anarki gjennom å styrte regjeringen
Fullstendig uorden, rot, kaos; lovløshet
Det råder det rene anarki i skoletimene
SUBSTANTIV
Av anarki og -isme
Politisk bevegelse som har anarki som ideologi og mål
SUBSTANTIV
Av anarki og -ist
Tilhenger av anarkisme
ADJEKTIV
Som gjelder anarki
Anarkiske tilstander
nynorskordboka
anarki
SUBSTANTIV
Av gr. anarkhos ‘utan leiar, førar’
Samfunnstilstand med ei særleg svekt eller manglande statsmakt eller anna overordna myndigheit
Utløyse anarki gjennom å styrte regjeringa
Fullstendig uorden, rot, kaos; lovløyse
Det råder det reine anarkiet i klasserommet
anarkisme
SUBSTANTIV
Av anarki og -isme
Politisk rørsle som har anarki som ideologi og mål
anarkist
SUBSTANTIV
Av anarki og -ist
Tilhengjar av anarkisme
anarkisk
ADJEKTIV
Som gjeld anarki
Ein anarkisk tilstand