bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av gresk -arkhia, av arkhein ‘styre’
suffiks som lager ord for maktforhold eller styreform; i ord som anarki og monarki
nynorskordboka
-arki
SUBSTANTIV
Av gresk -arkhia, av arkhos ‘leiar, styrar’
suffiks som lagar ord for maktforhold eller styreform; i ord som hierarki og monarki