bokmålsordboka
-ens SUBSTANTIV Jamfør tysk -enz og latin -entia; jamfør -ans og -anse
Etterledd i abstrakte substantiv, særlig med gresk eller latinsk opprinnelse; i ord som dissens, frekvens, immanens og valens
-ende ADJEKTIV Norrønt -andi
Suffiks: brukt til å lage presens partisipp av verb, i ord som liggende, sovende
Som substantiv, i ord som mellomværende, vitende, utseende
-ende ADVERB Norrønt -andi, -endi (-indi, -yndi)
Suffiks: brukt til å lage forst adverb, i ord som bekende (svart), drivende (drivendes, hvit, våt (isende)