bokmålsordboka
-en
SUBSTANTIV
Av gresk -ene, som står for opphav
Etterledd brukt i betegnelse blant annet for umettede hydrokarbon; i ord som acetylen, benzen og etylen
-en
ADJEKTIV
Norrønt -inn
Etterledd i avledede adjektiv; i ord som fælen
-en
ADJEKTIV
Norr. -inn
Etterledd i adjektiv som er dannet av perfektum partisipp; i ord som voksen
-ens
SUBSTANTIV
Jamfør tysk -enz og latin -entia; jamfør -ans og -anse
Etterledd i abstrakte substantiv, særlig med gresk eller latinsk opprinnelse; i ord som dissens, frekvens, immanens og valens
nynorskordboka
-en
SUBSTANTIV
Av gresk -ene, som står for opphav
Etterledd brukt i nemning mellom anna for umetta hydrokarbon; i ord som acetylen, benzen og etylen
-en
ADJEKTIV
Norrønt -inn
Etterledd i adjektiv som er laga av perfektum partisipp; i ord som bunden og vaksen
-en
ADJEKTIV
Norrønt -inn
Etterledd i avleidde adjektiv; i ord som fælen og tosken
-ende
SUBSTANTIV
Norrønt -endi
Etterledd brukt til å lage substantiv av adjektiv, verb eller anna substantiv; i ord som lunnende