bokmålsordboka
hydrokarbon
SUBSTANTIV
Kjemisk forbindelse som bare inneholder hydrogen og karbon
Petroleum og steinkull består hovedsakelig av hydrokarboner
nynorskordboka
hydrokarbon
SUBSTANTIV
Kjemisk sambinding som berre inneheld hydrogen og karbon
hydrokarbongruppe
SUBSTANTIV