bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av acetyl og -en
Luktfri og fargeløs hydrokarbongass som blant annet blir brukt til sveising
nynorskordboka
acetylen
SUBSTANTIV
Av acetyl og -en
Luktfri og fargelaus hydrokarbongass, mellom anna nytta til sveising
acetyl
SUBSTANTIV
Av lat. acetum ‘eddik’; jf -yl
einverdig radikal av eddiksyre, mellom anna blir brukt til å produsere medisinar