bokmålsordboka
immanens
SUBSTANTIV
I filosofi: det at noe ligger i en tings natur og ikke har sin årsak i noe utenfor; jamfør immanent
nynorskordboka
immanens
SUBSTANTIV
I filosofi: det at noko ligg i sjølve naturen til ein ting og ikkje har opphav i noko utanfor; jamfør immanent