bokmålsordboka
etylen
SUBSTANTIV
Fargeløs gass av hydrokarbon med søtaktig lukt
etylengass
SUBSTANTIV
Fargeløs gass av hydrokarbon med søtaktig lukt
nynorskordboka
etylen
SUBSTANTIV
Fargelaus gass av hydrokarbon med søtleg lukt
etylengass
SUBSTANTIV
Fargelaus gass av hydrokarbon med søtleg lukt