bokmålsordboka
-ans SUBSTANTIV Av fransk -ance og latin -antia
suffiks i substantiv; i ord som impedans, induktans og reaktans
-anse SUBSTANTIV Av fransk -ance og latin -antia; jamfør -ans og -ens
suffiks brukt i abstrakte substantiv, ofte sammenheng med ord på -ere; i ord som balanse og toleranse