bokmålsordboka
-ens
SUBSTANTIV
Jamfør tysk -enz og latin -entia; jamfør -ans og -anse
Etterledd i abstrakte substantiv, særlig med gresk eller latinsk opprinnelse; i ord som dissens, frekvens, immanens og valens
nynorskordboka
-ens
SUBSTANTIV
Jamfør tysk -enz og latin -entia; jamfør -ans og -anse
Etterledd i abstrakte substantiv, særleg med gresk eller latinsk opphav; i ord som dissens, frekvens, potens og valens