bokmålsordboka
-anse SUBSTANTIV Av fransk -ance og latin -antia; jamfør -ans og -ens
suffiks brukt i abstrakte substantiv, ofte sammenheng med ord på -ere; i ord som balanse og toleranse