bokmålsordboka
reaktans
SUBSTANTIV
Den delen av impedansen som skyldes induktans og kapasitans
nynorskordboka
reaktans
SUBSTANTIV
I fysikk: del av impedansen som blir framkalla av induktansen og kapasitansen