bokmålsordboka
induktans
SUBSTANTIV
Av latin inductus, av inducere ‘føre inn’
I fysikk: motstand som en spole eller ledning gjør mot endring i strømkretsen
nynorskordboka
induktans
SUBSTANTIV
Av lat. inductus, av inducere ‘føre inn’
I fys: motstand som ein spole el leidning gjer mot endring i straumkrinsen