bokmålsordboka
impedans
SUBSTANTIV
Gjennom engelsk impede ‘hindre’, fra latin impedire ‘vikle foten inn i, hindre’
Samlet motstand i en elektrisk krets der det går vekselstrøm, målt i ohm
nynorskordboka
impedans
SUBSTANTIV
Gjennom eng. impede ‘hindre’; frå lat. impedire ‘vikle foten inn i, hindre’
Samla motstand i ein elektrisk krins der det går vekselstraum, målt i ohm