bokmålsordboka
ohm
SUBSTANTIV
Etter den tyske fysikeren G.S. Ohm
Fys. enhet for resistans, symbol Ω
ohmmeter
SUBSTANTIV
Se -meter
Måleinstrument for resistans
ohmsk
ADJEKTIV
Som gjelder ohm
Ohmsk motstand
nynorskordboka
ohm
SUBSTANTIV
Etter namnet til den tyske fysikaren G. S. Ohm 1789–1854
Eining for elektrisk motstand
1 ohm er lik motstanden i ein leiar der 1 volt produserer 1 ampere
ohmmeter
SUBSTANTIV
Måleinstrument for elektrisk motstand
ohmsk
ADJEKTIV
Som gjeld ohm
Ohmsk motstand