bokmålsordboka
-meter
SUBSTANTIV
Noe som er så mange meter som førsteleddet angir
Vinne 500-meteren på skøyter
Halvmeter
I navn på seilbåter: seksm-
-meter
SUBSTANTIV
Samme opprinnelse som meter
Etterledd i navn på måleinstrumenter, i ord som
Barometer, parkometer, termometer
Etterledd i navn på versemål, i ord som heksameter, pentameter
nynorskordboka
-meter
SUBSTANTIV
Same opphav som meter
Måleinstrument der førsteleddet seier kva som blir målt; til dømes i barometer, parkometer og termometer
I litteraturvitskap: versemål; til dømes i heksameter og pentameter