bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av benzo og -en
Fargeløs, giftig væske som er det enkleste hydrokarbon, brukes blant annet til framstilling av en mengde viktige forbindelser i kjemisk industri; jamfør derivat
SUBSTANTIV
Sprit som er denaturere med benzen
benzenderivat
SUBSTANTIV
forbindelse som kan avledes av benzen
nynorskordboka
benzen
SUBSTANTIV
Av benzo og -en
Fargelaus, giftig væske som er det enklaste hydrokarbon, brukt m.a. som løysemiddel i kjemisk industri; jamfør derivat
benzenderivat
SUBSTANTIV
Sambinding som kan avleiast av benzen
benzensprit
SUBSTANTIV
Sprit som er denaturert med benzen