bokmålsordboka
forbindelse
SUBSTANTIV
Det å være forbinde; sammenheng
I den forbindelse
Det er en klar forbindelse mellom røyking og lungekreft
Ordet brukes bare i visse forbindelser
Sette to episoder i forbindelse med hverandre
Forbindelsen ble brutt
Gode forbindelser
Innflytelsesrike bekjentskaper
øya har god forbindelse med fastlandet
Som etterledd i ord som:
Sammensetning av to eller flere grunnstoffer
Svovelholdige forbindelser
forbindelsesledd
SUBSTANTIV
Ledd som forbinde
Være et forbindelsesledd mellom partene
forbindelseslinje
SUBSTANTIV
Veien er en forbindelseslinje mellom Tau og Jørpeland
Forbindelse
Trekke en forbindelseslinje til samtiden
forbindelsesoffiser
SUBSTANTIV
nynorskordboka
forbindelse
SUBSTANTIV
I forbindelse med haustferien
Samansetnad av to eller fleire grunnstoff; sambinding
Kjemiske forbindelsar