bokmålsordboka
voksen
ADJEKTIV
Norrønt vaxinn, perfektum partisipp av vaxa ‘vokse’
Som har nådd sin fulle (legemlige, åndelige) utvikling
Tidlig voksen
I voksen alder
Bare for voksne
Aldri bli skikkelig voksen
Oppføre seg som en voksen
En voksen porsjon suppe (stor)
Være oppgaven voksen
Mestre oppgaven
Skapt med hensyn til vekst
Fullvoksen, halvvoksen, velvoksen
voksenbillett
SUBSTANTIV
voksendåp
SUBSTANTIV
Dåp av en voksen person; til forskjell fra barnedåp
voksengymnas
SUBSTANTIV
Gymnas for voksne
nynorskordboka
vaksen
ADJEKTIV
Norrønt vaxinn; perfektum partisipp av vaxa ‘vekse’
Som har nådd si fulle lekamlege (og åndelege) mogning
Tidleg vaksen
I vaksen alder
Berre for vaksne
Aldri bli skikkeleg vaksen
Oppføre seg som ein vaksen
Som er (slik eller slik) på vokster
Grannvaksen
Krokvaksen
Fint vaksen
Som det veks (det eller det) på
Grasvaksen
Fullt ut dugande, stor
Ikkje vere vaksen nok til ei stilling
Ein vaksen kniv
Som forsterkande adverb: særs, svært
Det var vakse morosamt
vaksenbillett
SUBSTANTIV
vaksendåp
SUBSTANTIV
Det å døype ein vaksen person, til skilnad frå barnedåp
vaksenfolk
SUBSTANTIV
Særleg i bunden form eintal: dei vaksne