bokmålsordboka
-ere
VERB
Jamfør norrønt -era, lavtysk -eren, tysk -ieren, fransk -er og latin -are, -ere
Etterledd i infinitiv av verb med fransk, latinsk eller germansk opprinnelse; i ord som eksaminere, kollidere og vurdere
-er
SUBSTANTIV
Norr. -ari; opprinnelig av lat. -arius
Etterledd brukt til å lage subst som betegner yrke eller utøver; i ord som dommer, fisker, leder, mekaniker og sanger
Etterledd brukt til å lage subst som betegner ting, redskap eller apparat; i ord som holder, spreder og viser
Etterledd brukt til å lage subst som er innbyggernavn; i ord som atener, athener, europeer og kelter
Etterledd som lager subst av tallord; i ord som ener, tier og tolver
nynorskordboka
-ere
VERB
Jamfør norrønt -era, lågtysk -eren, tysk -ieren, fransk -er og latin -are, -ere
Etterledd i infinitiv av opphavleg franske, latinske eller germanske verb; i ord som dividere, studere og vurdere