bokmålsordboka
-an SUBSTANTIV Av latin -anus
suffiks brukt i substantiv; for eksempel i membran og meridian
-an SUBSTANTIV Av latin -anus
suffiks brukt i kjemi: endelse i systematiske navn på alkaner; i ord som metan og etan
-an ADJEKTIV Av latin -anus
suffiks som uttryker noe av slik art eller med slike egenskaper som førsteleddet nevner; i ord som human, momentan og simultan