bokmålsordboka
-an
SUBSTANTIV
Av latin -anus
suffiks brukt i substantiv; for eksempel i membran og meridian
SUBSTANTIV
Av lat. -anus
suffiks brukt i systematiske navn på alkan; i ord som metan og etan
ADJEKTIV
Av latin -anus
suffiks som uttryker noe av slik art eller med slike egenskaper som førsteleddet nevner; i ord som human, momentan og simultan
SUBSTANTIV
Av fransk -ance og latin -antia
suffiks i substantiv; i ord som impedans, induktans og reaktans
nynorskordboka
-an
SUBSTANTIV
Av latin -anus
suffiks i substantiv; i ord som membran og meridian
-an
SUBSTANTIV
Av lat. -anus
suffiks brukt i systematiske namn på alkan; i ord som metan og etan
-an
ADJEKTIV
Av latin -anus
suffiks som uttrykker ord av slik art eller med slike eigenskapar som er nemnde i første delen av ordet; til dømes human og simultan
-ant
SUBSTANTIV
Same opphav som -ant; jamfør -ent
suffiks brukt for å beskrive noko(n) med ein bestemt eigenskap; i ord som intrigant og mutant