bokmålsordboka
-ent SUBSTANTIV Samme opprinnelse som -ent
Etterledd særlig brukt i betegnelser for person; i ord som agent, konkurrent og regent
-ent ADJEKTIV Av latin -ens, genitiv -entis; sideform til -ant
Etterledd brukt i adjektiv; i ord som eminent, frekvent og resistent