bokmålsordboka
-ent
SUBSTANTIV
Samme opprinnelse som -ent
Etterledd særlig brukt i betegnelser for person; i ord som agent, konkurrent og regent
-ent
ADJEKTIV
Av latin -ens, genitiv -entis; sideform til -ant
Etterledd brukt i adjektiv; i ord som eminent, frekvent og resistent
-en
ADJEKTIV
Norrønt -inn
Etterledd i avledede adjektiv; i ord som fælen
-en
ADJEKTIV
Norr. -inn
Etterledd i adjektiv som er dannet av perfektum partisipp; i ord som voksen
nynorskordboka
-ent
SUBSTANTIV
Same opphav som -ent
Etterledd særleg brukt i nemningar for person; i ord som dosent, konkurrent og regent
-ent
ADJEKTIV
Av latin -ens, genitiv -entis; sideform til -ant
Etterledd brukt i adjektiv; i ord som eminent, frekvent og solvent
-en
ADJEKTIV
Norrønt -inn
Etterledd i avleidde adjektiv; i ord som fælen og tosken