bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av latin agens, genitiv agentis, presens partisipp av agere ‘gjøre’
Agent for brusautomater
Agent for et forsikringsselskap
Rederiets agent i USA
Person som arbeider i etterretningstjeneste; spion
Hemmelig agent
Agent for en fremmed makt
SUBSTANTIV
Film med etterretningsagent i hovedrollen; jamfør agentroman
SUBSTANTIV
provisjon som en agent får av det hun eller han selger
SUBSTANTIV
Roman med etterretningsagent som hovedperson; jamfør agentfilm
nynorskordboka
agent
SUBSTANTIV
Av latin agens, genitiv agentis, presens partisipp av agere ‘gjere’
seljar, salsrepresentant
Agent for brusautomatar
Agent for eit plogfirma
Vere agent i utlandet for eit reiarlag
Person som arbeider i etterretningsteneste; spion
Hemmeleg agent
Agent for ei framand makt
agentfilm
SUBSTANTIV
Film med etterretningsagent i hovudrolla; jamfør agentroman
agentprovisjon
SUBSTANTIV
provisjon som ein agent får av det han eller ho sel
agentroman
SUBSTANTIV
Roman med etterretningsagent som hovudperson; jamfør agentfilm