bokmålsordboka
stemme
SUBSTANTIV
Fra lavtysk
Høre en kjent stemme
Skjelve i stemmen
En indre stemme
Ha en praktfull stemme
I flerstemmig sang og musikk:
Altstemme, bass-stemme, førstestemme, annenstemme, overstemme, solostemme, understemme
Stemmene i et orkester
Visst antall piper i et orgelregister
Votum som avgis ved avstemning eller valg
Bli valgt til formann med 27 mot 11 stemmer
Avgi stemme
Telle stemmer
stemme
VERB
Avgi stemme ved valg eller avstemning
Stemme for, imot et forslag
Stemme på et politisk parti
Stemme med de borgerlige
Få musikkinstrument til å klinge harmonisk, stille
Stemme fela, gitaren
Stemme et piano
Stemme tonen ned
Også: dempe seg
Bringe i den eller den sinnsstemning
Situasjonen stemmer til alvor
Som adjektiv i perfektum partisipp:
Være vemodig, vennlig, krigersk stemt
Være stemt for
Foretrekke
Være i samsvar med
Det du sier, stemmer ikke
Regnestykket ditt stemmer
Målene stemmer ikke
Uttale en språklyd med svingende stemmebånd; som adjektiv i perfektum partisipp:
‘b’, ‘d’, ‘g’ er stemte lyder, ‘p’, ‘t’, ‘k’ ustemte
stemme
VERB
Norrønt stemma
Stemme blod
Stemme føttene mot noe
Stemme (ut) tapphull med stemjern
stemmebruk
SUBSTANTIV
(riktig) bruk av taleorganer og åndedrett
Ta undervisning i stemmebruk
nynorskordboka
stemme
SUBSTANTIV
Frå lågtysk
(person, instrument som har eit) eintonig parti i samsong eller samspel; røyst
Korverk med fire stemmer
òg i sms som:
Røyst (1 og 3)
stemme
VERB
Av stemme
I uttrykk
Stemme i
Setje i med, byrje (å syngje el. spele)
Stemme gitaren
Stemme tonen ned
òg: dempe seg
Få i eit visst huglynne; mane
Situasjonen stemmer til alvor
I perfektum partisipp:
Like; sjå med velvilje på
Vere venleg stemd mot
Vere stemd for
Ha hug til, helst vilje, føretrekkje
Uttale ein språklyd med svingande røystband; gjere klangfør; i perfektum partisipp:
B, d og g er stemde lydar og p, t og k er dei tilsvarande ustemde
Vere i samsvar med; vere rett; passe, rime; harmonere
Det du seier, stemmer ikkje
Reknestykket stemmer
Måla stemmer ikkje
stemme
VERB
Norrønt stemma
Stemme blod
Stemme føtene mot noko
stemmeband
SUBSTANTIV
Av stemme