bokmålsordboka
-else
SUBSTANTIV
Gjennom dansk, fra gammelengelsk; beslektet med -sel og -sle
Etterledd i substantiver som betegner en handling eller en prosess, eller resultatet av en handling eller prosess; jamfør -ing og -ning; i ord som betennelse, meddelelse, oppstandelse, stivelse og tilfredsstillelse
nynorskordboka
-el
SUBSTANTIV
I norrønt særleg -ill, sjeldnare -ull, -ald, -l
I nordiske ord
I hankjønnsord; til dømes i aksel, ankel, okle, drøvel, kvervel, kvitel og kvervel
I hokjønnsord; til dømes i aksel
I inkjekjønnsord som kjørel; sjå kjerald
-el
SUBSTANTIV
Frå engelsk, tysk, fransk, latin, gresk;
I importord; særleg med tonem 1 og trykk på nest siste stavinga
I hankjønnsord; til dømes i disippel, gaffel, handel, regel og sykkel
I inkjekjønnsord; til dømes eksempel, kapittel og spetakkel
-else
SUBSTANTIV
Gjennom dansk, frå gammalengelsk; samanheng med -sel og -sle
Etterledd i einskilde substantiv; jamfør -ing; i ord som betennelse, følelse og stivelse