bokmålsordboka
-ing
SUBSTANTIV
Norrønt -ing, -ingr, -ingi
suffiks i personbetegnelser; i ord som dronning og kjerring
suffiks i betegnelse for konkrete ting; i ord som linning
suffiks i substantiv som betegner verbalhandlinger; i ord som brøyting og skyting
-ing
SUBSTANTIV
Norrønt -ingr, -ingi
suffiks i substantiv dannet av adjektiv, for eksempel i karakteriserende personbetegnelser; i ord som kloking, raring og riking
suffiks brukt i innbyggernavn; i ord som telemarking og vossing
suffiks i betegnelse for gjenstander; i ord som tohjuling
suffiks i betegnelse for dyr; i ord som enhjørning og åring
nynorskordboka
-ing
SUBSTANTIV
Norrønt -ing
suffiks i personnemningar; i ord som dronning og kjerring
suffiks i substantiv som nemner verbalhandlingar; i ord som bygging, lesing og skriving
-ing
SUBSTANTIV
Norr -ing, -ingr, -ingi
suffiks i nemning for konkrete ting; i ord som linning og sikring
-ing
SUBSTANTIV
Norrønt -ingr, -ingi
suffiks i substantiv laga av adjektiv, til dømes i karakteriserande personnemningar; i ord som kloking, raring og riking
suffiks brukt i innbyggjarnamn; i ord som telemarking og vossing
suffiks i nemning for ting; i ord som tohjuling
suffiks i nemning for dyr; i ord som einhyrning og åring