bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av førsteleddet i alkohol
I kjemi: suffiks brukt til å lage subst som i regelen forteller at en gruppe aldehyd inngår i forbindelse; i ord som kloral
-al
SUBSTANTIV
Av lat. alis; jf -al
Suffiks brukt til å lage subst i maskulinum; i ord som moral, pedal og spiral
-al
SUBSTANTIV
Samme opphav som -al
Suffiks brukt til å lage substantiv; for eksempel ideal og nominal
ADJEKTIV
Fransk -al, latin -alis
Suffiks brukt til å lage adjektiv, i ord som global, katastrofal, legal, liberal, sakral
nynorskordboka
-al
SUBSTANTIV
Frå latin av -alis; sjå -al
Brukt til å lage substantiv; til dømes i spiral og terminal
-al
SUBSTANTIV
Same opphav som -al
Brukt til å lage substantiv; til dømes i ideal, nominal, ritual og verbal
-al
SUBSTANTIV
Av førsteleddet i alkohol
Brukt til å lage substantiv som i regelen fortel at ei aldehydgruppe går inn i sambindinga som heile ordet står for; til dømes i kloral
-al
ADJEKTIV
Latin -alis
Brukt til å lage adjektiv: som gjeld det den første delen av ordet står for; til dømes i abdominal og seral