bokmålsordboka
-al SUBSTANTIV Av førsteleddet i alkohol
Suffiks brukt til å lage substantiv som i regelen forteller at en aldehydgruppe inngår i forbindelsen som hele ordet står for; for eksempel kloral
-al SUBSTANTIV Fra latin av -alis; se -al
Suffiks brukt til å lage substantiv, i ord som pedal, moral, spiral
-al ADJEKTIV Fransk -al, latin -alis
Suffiks brukt til å lage adjektiv, i ord som global, katastrofal, legal, liberal, sakral