bokmålsordboka
pedal
SUBSTANTIV
Fra latin av pes ‘fot’
Innretning til å betjene med foten på for eksempel bil, sykkel eller orgel
Sykkelpedal, bremsepedal, gasspedal
nynorskordboka
pedal
SUBSTANTIV
Frå latin av pes ‘fot’
Fotplate (eller liknande) i mekanisme som driv, set i gang eller stoggar framkomstmiddel, maskin, instrument og liknande; jamfør trøde
Sykkelpedal
Orgelpedal
Bremsepedal