bokmålsordboka
kloral
SUBSTANTIV
Av klor
Fargeløs væske med stikkende lukt
nynorskordboka
kloral
SUBSTANTIV
Av klor
Fargelaus væske med stikkande lukt