bokmålsordboka
ideal
SUBSTANTIV
Fra fransk; av ideal
Fullkomment mønsterbilde, høyeste mål for det en strever mot
Svikte sine idealer
Ha høye idealer
For ungdommen stod han som et ideal
ideal
ADJEKTIV
Fra nylatin, av gresk idea; se ide
Den ideale fordring (H. Ibsen)
idealitet
SUBSTANTIV
I filosofi: det at noe er til bare som idé, det å være til bare i den åndelige verden
idealisme, ideell streben
idealbilde
SUBSTANTIV
Forestilling om noe som fullkomment, opphøyd
nynorskordboka
ideal
SUBSTANTIV
Frå fransk; av ideal
Fullkome mønsterbilete, høgaste mål for det ein strevar mot
Ha høge ideal
For ungdomen var han eit ideal
ideal
ADJEKTIV
Seinlatin idealis av, gresk idea ‘idé’
fullkomen, fullenda; opphøgd
Han gjorde det ikkje berre av ideale grunnar
Det ideale kongeportrettet vart mykje avbleikt gjennom framstillinga hans
idealbilete, idealbilde
SUBSTANTIV
Førestilling om noko som fullkome, opphøgd