bokmålsordboka
forbilde
SUBSTANTIV
Etter tysk Vorbild
Person som andre ønsker å etterligne; ideal, mønster
Ha noen til forbilde
Være et forbilde for andre
nynorskordboka
forbilde
SUBSTANTIV
Etter tysk Vorbild