bokmålsordboka
terminal
SUBSTANTIV
Engelsk, av latin terminus; jamfør termin
I samferdsel: endestasjon, samlestasjon
Bussterminal, godsterminal, postterminal
Datautstyr til å legge inn informasjon i og til å hente ut informasjon fra en sentral datamaskin
Tastatur og dataskjerm utgjør til sammen en terminal
terminal
ADJEKTIV
Som hører til slutten, til siste stadium
nynorskordboka
terminal
SUBSTANTIV
Engelsk av, latin terminus; jamfør termin
I samferdsle: endestasjon, samlestasjon
Bussterminal
Godsterminal
Postterminal
Apparat (av eit tastatur og ein skjerm) der ein legg inn informasjon til og hentar informasjon frå ein sentral datamaskin
Dataterminal
terminalområde
SUBSTANTIV
I anatomi: endeområde
Terminalområdet for nervefibrar
terminaloperatør
SUBSTANTIV
operatør av dataterminal; jamfør EDB-operatør