bokmålsordboka
endestasjon
SUBSTANTIV
Siste stasjon på en jernbanelinje, bussrute eller lignende
Du skal sitte på helt til endestasjonen
I overført betydning: sted der noe ender
Livets endestasjon
nynorskordboka
endestasjon
SUBSTANTIV
Siste stasjon på ei jernbanelinje, bussrute eller liknande
Endestasjonen på jernbana
I overført tyding: stad der noko endar
Ein endestasjon i livet