bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Norrønt -dómr, jamfør engelsk -dom og tysk -tum; samme opprinnelse som dom med eldre betydning ‘egenskap, tilstand’
suffiks brukt til å danne substantiv av adjektiv; i ord som kristendom, rikdom, sykdom og sjukdom
suffiks brukt til å danne substantiv av substantiv; i ord som barndom og trolldom
Ordforklaring
Hva betyr -dom?
"-dom" er et suffiks som brukes til å danne substantiver av adjektiv. Det brukes også til å danne substantiver av substantiv. Når det brukes med adjektiv, ender resultatet typisk opp med å referere til tilstanden eller egenskapen beskrevet av adjektivet. For eksempel, kristendom refererer til den tilstand eller egenskap av å være kristen, rikdom refererer til tilstanden eller egenskapen av å være rik, og sykdom og sjukdom refererer til tilstanden av å være syk. Når det brukes med substantiv, ender det vanligvis opp med å referere til tilstanden eller karakteristikken av det opprinnelige substantivet. For eksempel, barndom refererer til tilstanden eller tiden av å være barn, og trolldom refererer til karakteristikken av å være en trollmann eller trolldame.

1. Hun hadde alltid drømt om rikdom.
2. Barndommen hennes var fylt med glede.
3. Kristendommen er den største religionen i verden.
4. Han kjempet mot sykdommen med all sin styrke.
5. Trolldommen var en viktig del av historien i middelalderen.
Dato for generering: 02.12.2023