bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Tid da en er barn
Minnes barndommen
Gå i barndommen
Være så svekket av alderdom at en oppfører seg som et barn
I overført betydning: første utviklingstrinn
I bilens barndom
SUBSTANTIV
drøm en har i barndommen
Barndomsdrømmen gikk i oppfyllelse
SUBSTANTIV
Hjem en har vokst opp i
Han bor nå i barndomshjemmet
Huset er barndomshjemmet mitt
nynorskordboka
barndom
SUBSTANTIV
Tid da ein er barn
Minnast barndomen
Gå i barndomen
Vere så sløv av alderdom at ein ber seg åt som eit barn
I overført tyding: første utviklingssteg
Gå tilbake i tid til bilens barndom
barndomsdraum
SUBSTANTIV
draum ein har i barndomen
Ho har fått oppfylt ein barndomsdraum
barndomsheim
SUBSTANTIV
Heim ein har vakse opp i
Barndomsheimen til mannen hennar
Ho er på besøk i barndomsheimen
barndomsminne
SUBSTANTIV
minne frå barndomen
Ha gode barndomsminne